Достъпно и качествено обучение за всеки

Професионална квалификация

Обучения в над 60 професии и специалности, разработени и адаптирани към изискванията на нашите партньори и клиенти.

Дигитални компетенции

Обучения за работа с компютри и специфични дигитални компетенции в модерни и напълно оборудвани компютърни зали.

Ключови компетенции

Над 8000 души успешно преминали обучения по различни ключови компетентности, доставени в 17 различни града на България.