smartnewsite

Обучение с автомобилни тренажори: Безопасно и екосъобразно шофиране

Евроквалификационен център съвместно със SmartDrive® започва провеждането на обучителни курсове за интелигентно, безопасно и екосъобразно шофиране чрез използването на автомобилни симулатори (тренажори), аудиовизия и мултимедиен софтуер. Съвременните условия ни изправят […]

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Обучение с ваучери по английски, немски и френски език

Обучителен център Персонал Трейнинг съвместно с Евроквалификационен център обявява дати за обучение с ваучери по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език. Начало на куурсовете: 04.09.2017 г. Продължиетелност: 300 учебни часа в рамките […]

Concentrated female student preparing for exam in cafe. Busy young businesswoman using laptop to work. She reading business article. Lifestyle concept

Обучение с ваучери за заети

На 15.06.2017г. стартира процедура за обучение чрез ваучери за заети лица. Условия за предоставяне на услугата са  участниците да бъдат  заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън […]