Euro logo_bg-right1

Нови хоризонти в

Евроквалификационен център“ АД

На 29 март 2017 г. Евроквалификационен център стартира изпълнението на  проект по договор № BG05M9OP001-1.003-2432-C01 “Нови хоризонти в „Евроквалификационен център“ АД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проектното предложение “Нови хоризонти в „Евроквалификационен център“ АД“ е създаване на условия за устойчива заетост на безработни и неактивни лица чрез разкриване и оборудване на 8 нови работни места в „ЕКЦ“ АД в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе.

За повече информация за проекта натиснете ТУК

Дата на публикуване: 31.03.2017г.