Concentrated female student preparing for exam in cafe. Busy young businesswoman using laptop to work. She reading business article. Lifestyle concept

Обучение с ваучери за заети

На 15.06.2017г. стартира процедура за обучение чрез ваучери за заети лица. Условия за предоставяне на услугата са  участниците да бъдат  заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън […]